Primăria Tg.Mureş

Municipiul Târgu Mureş, în stare de urgenţă sanitară.

Comitetul Local  pentru Situații de Urgență a luat act și a constatat  existența unei situații de urgență sanitară la nivelul Municipiului Târgu Mureș.

Credit foto – FB Dede Anton-dan

Astăzi, Comitetul Local  pentru Situații de Urgență a luat act și a constatat  existența unei situații de urgență sanitară la nivelul Municipiului Târgu Mureș.

S-a constatat atât iminenta afectare a stării de sănătate a populației și poluare a mediului cauzată de lipsa colectării adecvate a deșeurilor de către actualul operator de salubritate, precum și a refuzului acestuia de a colecta deșeurile clandestine, cu toate că Primăria Târgu Mureș a solicitat acest lucru prin comandă fermă.

În urma ședinței convocate de îndată,  Consiliului Local Târgu Mureș,  a decis următoarele:  

Art.1. Se aprobă asigurarea corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș.

Art.2 Se aprobă procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, conform art.104 alin.1 lit.c din Legea nr.98/2016, Legea privind  achizițiile publice. 

Art.3 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii în regim de urgență, pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire până la soluționarea contestațiilor la CNSC și semnarea contractului cu operatorul desemnat prin procedură. 

Art.4 Se aprobă documentația aferentă procedurii de negociere, anexă la prezenta Hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Mureș, pentru încheierea contractului.

Subliniem faptul că, urmare a numărului foarte mare de sesizări ale târgumureșenilor și a refuzului repetat al operatorului de a onora comenzile de ridicare a deșeurilor clandestine, ieri după-amiază s-a efectuat, din dispoziția Primarului,  o evaluare ad-hoc a stării de salubritate a orașului și inventarierea tuturor amplasamentelor unde se află deșeuri clandestine.
În acest sens, s-a dispus mobilizarea Poliției Locale și a reprezentanților ADP, pentru a întocmi un raport de evaluare, care a fost prezentat Comitetului Local pentru Situații de Urgență astăzi.

S-au constatat cantități de deșeuri abandonate într-un volum extrem de mare (789 de locații) cu potențial de a pune în pericol sănătatea publică, având în vedere și condițiile de temperatură ridicată și umiditate.

În urma declarării stării de alertă sanitară, autoritatea publică locală a luat măsurile ce se impun în vederea remedierii situației actuale.

Serviciul Relații Interne și Internaționale

Articole asociate

Tarifele de acces la Piscina publică ing. Mircea Birău rămân tot cele de anul trecut, însă publicul larg are acces doar două ore în cursul săptămânii.

Redactia

Conturile Municipiului Târgu Mureș au fost blocate din cauza neglijenței și iresponsabilității!

Redactia

Primăria Târgu Mureș are de platit 3.981.300 de lei, amenda de mediu!

Redactia

Cursuri Gratuite de formare profesională, pentru persoanele defavorizate.

Redactia

Oraș văzut prin ochii copiilor, aşteptări şi concluzii de ziua copiilor la Platou Cornești.

Redactia

De vineri, se redeschide Cinema Arta

Redactia

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more