Aquaserv

COMPANIA AQUASERV S.A. A CÂŞTIGAT UN NOU PROIECT CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

La sfârşitul lunii martie 2021, Compania AQUASERV S.A. a primit confirmarea oficială privind câştigarea finanţării pentru proiectul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică, în valoare de peste 2 milioane de euro, finanţat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Prin intermediul acestui proiect, implementat în perioada 30 martie 2021 – 31 martie 2022, Compania AQUASERV S.A. va înlocui instalația de cogenerare (producere simultană a energiei electrice și termice), care funcţionează în acest moment la stația de epurare din Cristeşti – Mureş, cu una mult mai performantă. 
În prezent la stația de epurare Târgu Mureș are loc valorificarea biogazului produs în procesul de stabilizare anaerobă a nămolului, într-o instalație de cogenerare cu ajutorul căreia se produce simultan energie electrică și termică, pentru acoperirea parțială a consumului stației de epurare. Instalația de cogenerare existentă se apropie de expirarea duratei de viață fiind pusă în funcțiune în anul 2000, tot prin intermediul unui proiect cu finanţare internaţională. 

Instalaţia de cogenerare care funcţionează în acest moment la Staţia de Epurare Târgu Mureş:

În vederea înlocuirii acestei instalații Compania AQUASERV a depus aplicaţia pentru obţinerea unei finanţări prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene, la sfârşitul lunii martie 2020. Proiectul intitulat ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică”, în valoare totală de 2.118.189 Euro, din care 1,8 milioane de Euro reprezintă finanțare nerambursabilă, a primit acceptul de la Innovation Norway în data de 30 martie 2021. Cofinanțarea în valoare de 318.189 Euro, va fi asigurată de către Compania AQUASERV S.A.

Mai exact, proiectul urmăreşte valorificarea biogazului rezultat în procesul de fermentare a nămolului de epurare, pentru generarea de energie electrică şi termică la Staţia de Epurare din Cristeşti – Mureş. Practic, în urma procesului de epurare a apelor uzate rezultă o cantitate semnificativă de nămol. Acest nămol este supus unui proces de fementare anaerobă în urma căruia produce biogaz, care la rândul său este utilizat sub formă de combustibil pentru generarea energiei electrice şi termice, cu ajutorul unei instalații de cogenerare. 

Prin implementarea proiectului instalaţia de cogenerarea actuală, care funcţionează cu ajutorul unui motor termic pe gaz (biogaz/gaze naturale) de 455 kWe/711 kWt, va fi înlocuită cu o instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă, compusă din 4 module de microturbine (4×200 kWe) şi o putere aproape dublă, de 800 kWe/1500 kWt.

Studiul de fezabilitate, parte a aplicației depuse pentru finanțare, indică importante benefici ale proiectului, printre care:
•Reducerea cu peste 70% a consumului de energie electrică al stației de epurare, preluată din Sistemul Energetic National. Mai exact o economie de  5.798  MWh/an, echivalentă unui consum anual a 300 de locuinţe individuale. 
•Reducerea emisiilor de CO2 cu 1,215 tone/an, echivalent cu emisiile anuale a 300 de autoturisme, care parcurg 25.000 km/an.
•Avantaj financiar net în urma implementării acestei măsuri de eficientizare energetică, de peste 270 de mii de Euro/an
•Utilizarea biogazului rezultat în procesul de fermentare a nămolului pentru generarea de energie electrică şi termică.
•Asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzirea clădirilor din incinta staţiei de epurare şi pentru fermentare nămolului tehnologic.
•Recuperarea energiei termice reziduale din instalația de cogenerare și utilizarea acesteia pentru uscarea nămolului din stația de epurare.

Turbină de cogenerare:

Instalaţie de cogenerare cu turbine:

Despre Granturile SEE și Norvegiene:
Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.
Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia. 
Mai multe detalii despre Granturile SEE și Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la www.eeagrants.rowww.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org și data.eeagrants.org.

Articole asociate

Fără Apă in Târgu Mureş in data de 10 martie.

Redactia

Fără Apă în Târgu Mureş în data de 07 martie.

Redactia

Fără Apă în Târgu Mureş în data de 13 februarie.

Redactia

Fără Apă în Târgu Mureş în data de 01 februarie.

Redactia

Fără Apă în Târgu Mureş şi Ungheni în data de 17 ianuarie.

Redactia

Fără Apă in Târgu Mureş în data de 09 ianuarie.

Redactia

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read more